Home
'We kunnen niet van alle kinderen dezelfde sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal laten schitteren.'
LinkedInInstagramFacebook

Scholen

Kind Centraal biedt de mogelijkheid om kinderen op school te begeleiden. Deze begeleiding kan worden ingezet voor bijvoorbeeld remedial teaching of bij leerlingen met gedragsproblemen. Naast het begeleiden van kinderen, kan Kind Centraal ook leerkrachten coachen op het gebied van leer- en/of gedragsproblemen.

Kind Centraal heeft groepslessen (bootcamps) ontwikkeld  rondom bewegend leren.

Deze groepslessen kunnen ingezet worden bij diverse reken-, lees- en spellingsonderdelen. Ik kom voor deze bootcamps op locatie, neem alle materialen mee en verzorg de voorbereiding en de uitvoering.

Er bestaat ook een mogelijkheid tot het geven van lezingen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten of ouderavonden voor ouders of leerkrachten. Lezingen of presentaties kunnen gaan over onderwerpen met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, alsmede alle raakvlakken rondom de didactiek. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: ADHD, ASS, hooggevoeligheid, het verhogen van de leesmotivatie, omgaan met verschillen in de klas enzovoort.

Wilt u meer informatie over alle mogelijkheden die Kind Centraal voor scholen te bieden heeft, klik dan hier.