Home
'Door laagje voor laagje te zoeken naar dat waar de emotie echt over gaat, zul je merken dat de ‘explosie’ slechts een dekmantel was.' Katrien Mesuere
LinkedInInstagramFacebook

Gedragsspecialist

Als gedragsspecialist begeleid ik kinderen met ontwikkelingsstoornissen, zoals onder andere ADHD, ASS (autisme-spectrumstoornis), ODD, MCDD en hechtingsstoornis.

Naast mijn werk bij Kind Centraal ben ik sinds 1996 werkzaam in het cluster IV-onderwijs, waar ik kinderen met ontwikkelingsstoornissen begeleid en hen help om zich te ontwikkelen op didactisch en sociaal-emotioneel gebied.

Voor wie?

Kinderen met een ontwikkelingsstoornis ervaren dikwijls  thuis en/of op school problemen op sociaal-emotioneel gebied. Ondersteuning voor zowel het kind als de ouders is dan vaak gewenst.

Kind Centraal gaat altijd uit van een oplossingsgerichte begeleiding, die aansluit op de hulpvraag van het kind, de ouders of eventueel de school.

De begeleiding kan bestaan uit:

  • Psycho-educatie voor het kind (leren omgaan met de diagnose).
  • Praktische handreikingen voor in de thuissituatie, voor zowel het kind als de ouders.
  • Ondersteuning in de schoolsituatie, door bijvoorbeeld praktische handreikingen of  individuele begeleiding op school te bieden.
  • Individuele sociale vaardigheidstraining.
Jongen met open boek in schoot