Home
LinkedInInstagramFacebook

Werkwijze

Ieder traject start met een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek met de ouders/verzorgers en, als het kan, het kind. Er wordt samen afgestemd of Kind Centraal een begeleidingsvorm kan bieden, die aansluit bij de hulpvraag.

Wanneer er tot samenwerking wordt overgegaan, worden beschikbare gegevens zoals handelingsplannen, toetsresultaten of onderzoeksverslagen geanalyseerd.

Indien nodig kan er nog aanvullend onderzoek gedaan worden en/of contact opgenomen worden met school (na toestemming van ouders). Er wordt een handelingsplan opgesteld en er wordt afgesproken na hoeveel sessies er geëvalueerd gaat worden. In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van diverse leermiddelen en methoden, die aansluiten bij de specifieke behoefte van de leerling. Soms worden extra oefeningen mee naar huis gegeven om het geleerde thuis te herhalen.