Home
'If a child cannot learn in the way we teach, we must teach in a way the child can learn.'Ignacio Estrada
LinkedInInstagramFacebook

Remedial Teaching

Soms gaat het leren niet vanzelf en is er extra hulp en ondersteuning nodig. Als gediplomeerd remedial teacher bied ik professionele didactische hulp, afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van ieder kind. Er is altijd sprake van maatwerk. Tijdens de begeleiding wordt er niet alleen aan de hulpvraag gewerkt, maar ook het zelfvertrouwen en de executieve functies (voorwaarden om te kunnen leren) worden meegenomen in de begeleiding.

Voor wie?

De individuele begeleiding kan zich op één of meerdere van onderstaande gebieden richten:

  • rekenen
  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • spelling
  • taal / woordenschat / zinsbouw
  • schrijven
  • voorbereiding op de Cito-toets
  • werkhouding en werkaanpak
  • faalangst

Ook voor kinderen met een leerstoornis zoals dyslexie of dyscalculie biedt Kind Centraal maatwerk. Er worden effectieve leerstrategieën aangeboden en er is veel aandacht voor het leren omgaan met de leerstoornis.

Groepslessen

Naast de individuele RT-trajecten worden er ook enkele groepslessen aangeboden in groepjes van maximaal 5 kinderen. Deze groepslessen zijn bedoeld voor kinderen met een lichte achterstand of kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben om zich de stof eigen te maken. De groepslessen zijn voornamelijk gericht op lezen en rekenen. Voor de actuele data met betrekking tot de groepslessen verwijs ik u graag naar de agenda.

Mocht er belangstelling zijn voor andere groepslessen, dan zijn hier zeker mogelijkheden voor. U kunt hiervoor een verzoek indienen via het contactformulier of een berichtje sturen naar 06 11076443.